Onafhankelijke due diligence verzacht het argument voor gerechtvaardigd vertrouwen in een aankooptransactie van onroerend goed. – Vastgoed en bouw

Verenigde Staten: Onafhankelijke due diligence verzacht het argument voor gerechtvaardigd vertrouwen in een aankooptransactie van onroerend goed.

Om dit artikel af te drukken, hoeft u zich alleen maar te registreren of verbinding te maken met Mondaq.com.

Het Pennsylvania Superior Court bevestigde onlangs de afwijzing door de rechtbank van opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken, nalatige verkeerde voorstelling van zaken en fraude in aansporingsclaims die waren ingediend tegen een verkoopagent die een prospectus en de eigenaar van het bedrijf had opgesteld. een transactie, die uiteindelijk financieel niet verantwoord was. De eiser vroeg om aanvullende documenten (die financiële discrepanties aan het licht brachten) en overlegde met een accountant en advocaat voorafgaand aan de aankoop. Het prospectus vermeldde in het relevante deel ook dat de makelaar de boeken of bescheiden niet had gecontroleerd en de juistheid van de informatie niet had gegarandeerd en dat de huurovereenkomst eventuele claims buiten het document uitsloot.

De rechtbank oordeelde dan ook dat de eiser niet aan het vereiste element van gerechtvaardigd vertrouwen kon voldoen toen hij zijn eigen due diligence uitvoerde na ontvangst van het prospectus.

Vanuit praktisch oogpunt versterkt deze zaak de verdediging van gerechtvaardigd wantrouwen in de fase van kort geding waarin een eiser zijn eigen due diligence heeft uitgevoerd, waaronder het opvragen van aanvullende informatie, het constateren van discrepanties in financiële gegevens en door het inschakelen van externe professionals in een adviserende hoedanigheid. . Deze activiteiten ondermijnen het vermeende vertrouwen van een klager op verklaringen of verkeerde voorstellingen wanneer onafhankelijke inspanningen zijn geleverd om de verstrekte informatie onafhankelijk te verifiëren of te onderzoeken.

Gerechtvaardigde genoegdoening is een vereist onderdeel van een claim voor nalatige verkeerde voorstelling van zaken, opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken en fraude. De beschikbaarheid van dit argument, dat wil zeggen het feit dat een partij zich niet houdt aan de gerechtvaardigde beroepentak van een van de bovengenoemde rechtsvorderingen, heeft verstrekkende gevolgen voor het recht. in de context van advocacy-professionals die vaak verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van informatie om klanten in staat te stellen financiële beslissingen te nemen.

De inhoud van dit artikel is bedoeld als algemene richtlijn over dit onderwerp. Er moet specialistisch advies worden ingewonnen met betrekking tot uw specifieke situatie.

POPULAIRE ARTIKELEN OVER: Vastgoed en bouw in de Verenigde Staten

(Zelfde) Meer hetzelfde voor 2022?!

Mintz

Ik geef toe dat degenen onder ons in de commerciële vastgoedwereld de neiging hebben om termen als “vast”, “begraven”, “onder water” en “brandoefening” nogal losjes te gooien …

FinCEN wil de vastgoedmarkt reguleren

Morrison & Foerster LLP

Op 6 december 2021 heeft het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) een Regulatory Proposal Notice (ANPRM) aangekondigd om opmerkingen te vragen over de voorbereiding van een voorgestelde regel …

Leave a Comment