Leasinvest Real Estate NV: Notulen van het Buitengewone

LEASINVEST REAL ESTATE NV: NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 NOVEMBER 2021 – NAAMWIJZIGING – CORPORATE GOVERNANCE CHARTER – UITVOEREND COMITÉ

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 29/11/2021

Nadat het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum was bereikt, kon de Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) van 29/11/2021 geldig beraadslagen. Alle op de agenda voorgestelde besluiten zijn aangenomen, waaronder de besluiten tot wijziging van de naam van Leasinvest Real Estate NV naar Nextensa NV en tot goedkeuring van het geactualiseerde remuneratiebeleid.

De notulen van de vergadering geven een gedetailleerd overzicht van alle op de agenda voorgestelde resoluties en de uitgebrachte stemmen op de resoluties en zijn beschikbaar op de website (nu www.nextensa.eu) hier https://nextensa.eu/en/investor-relations/general-meetings/. Bij de stemmingen werd terdege rekening gehouden met het dubbele stemrecht dat werd ingevoerd op de BAVA van 19/07/2021 waardoor de aandeelhouders op naam die langer dan twee jaar in het aandeelhoudersregister van de vennootschap ingeschreven zijn genieten van een dubbel stemrecht bij het stemmen op de algemene vergadering.

Naamswijziging naar Nextensa

Het door de aandeelhouders goedgekeurde voorgestelde besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap brengt ook een aantal wijzigingen met zich mee, waaronder:

Zoals eerder aangekondigd, zal het kantoor van het bedrijf vanaf 1 december 2021 worden verplaatst naar Gare Maritime, Picardstraat / Picardstraat 11, bus 505, 1000 Brussel.

Corporate governance charter – directiecomité

Het Corporate Governance Charter werd ook geactualiseerd om de wijzigingen weer te geven die voortvloeien uit de voornoemde BAVA met betrekking tot de naam en het remuneratiebeleid, rekening houdend met de beslissing van de Raad van Bestuur om een ​​directiecomité op te richten en te benoemen met Michel Van Geyte, CEO, als voorzitter.

Dit bijgewerkte charter is beschikbaar op https://nextensa.eu/en/about-us/corporate-governance/. Voor de samenstelling van het directiecomité verwijzen we u naar dezelfde link.

OVER NEXTENSA NV / SA

Nextensa NV / SA (voorheen Leasinvest Real Estate) is een gemengde vastgoedbelegger en -ontwikkelaar sinds 19 juli 2021. De investeringsportefeuille van de vennootschap, die verspreid is over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België ( 42%) en Oostenrijk (13%) had op 30/09/2021 een totale waarde van ongeveer 1,41 miljard euro.

Nextensa is een van de grootste vastgoedinvesteerders van Luxemburg. De ontwikkelingsportefeuille is gespreid over de sites Tour & Taxis en Cloche d’Or, waar gemengde ontwikkelingen (wonen en kantoren) gaande zijn en de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen worden gelanceerd. Per 30-09-2021 bedroeg de totale boekwaarde van deze ontwikkelingsportefeuille circa € 0,3 miljard.

Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van 715,2 miljoen euro (waarde op 26-11-2021).

VOOR MEER INFORMATIE:

Michel van Geyte,
Directeur
T: +32 3 238 98 77
E: michel.vangeyte@nextensa.eu


1 De verandering van het aandelensymbool zal in de volgende dagen plaatsvinden.

Leave a Comment